0_chutoa.jpg

26/9: Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ lần thứ II năm 2017

13-09-2017

Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ lần thứ II năm 2017 với chủ đề: “Tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Đông Nam Bộ trên cơ sở liên kết vùng” sẽ diễn ra t��� 13h30 – 17h00, ngày 26/9/2017 tại Hội trường Dinh Thống nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP HCM.

Công viên kỷ lục thế giớinhasangnghiep