0_104832717-Jeff_Bezos_bowtie-1910x1000.jpg

CEO Microsoft: Sự khuếch trương Amazon là cơ hội tốt cho chúng tôi

09-09-2018

CEOBANK - Amazon cung cấp dịch vụ cho vay và thanh toán cho doanh nghi���p. Các khách hàng dịch vụ tài chính của Amazon bao gồm Carlyle Group và Ellie Mae. Microsoft nhìn thấy một cơ hội mở để ăn cắp kinh doanh điện toán đám mây đi từ gã khổng lồ bán lẻ Amazon

Công viên kỷ lục thế giớinhasangnghiep
Trang 1 của 2 trang (13 bài)12>Cuối