0_11-cover.jpg

Top 10 sự kiện quan hệ quốc tế quan trọng nhất thế giới năm 2017

12-01-2018

CEOBANK - 10 sự kiện quan trọng nhất được bình chọn bởi Hội đồng Quan hệ Quốc Tế (CFR) có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các sự kiện này còn được tiếp tục di��n ra trong tương lai.

Công viên kỷ lục thế giớinhasangnghiep