0_photo.jpg

Nguyên TGĐ Vingroup Dương Thị Mai Hoa sang làm CEO của ABBank

03-05-2018

ABBank chính thức tuyển dụng và bổ nhiệm bà Dương Thị Mai Hoa là người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc thay cho ông Nguyễn Mạnh Quân.

Công viên kỷ lục thế giớinhasangnghiep