0_b-softbank-a-20170228.jpg

Quỹ Tầm nhìn 100 tỷ USD của SoftBank đầu tư vào máy tính lượng tử

24-06-2017

CEOBANK - Quỹ Tầm nhìn (Vision Fund) đã thu hút đầu tư từ Quỹ Đầu tư Công của Ả-rập Xê-út, Apple Inc. và các nhà tài trợ lớn khác. Quỹ này đang đầu tư vào các ngành công nghệ tiên tiến từ thực tế ảo đến Internet of Things (internet cho mọi thứ).

Công viên kỷ lục thế giới
Trang 1 của 2 trang (18 bài)12>Cuối