0_bitcoin.jpg

Jack Ma: Không phải Blockchain, Bitcoin mới là bong bóng

19-05-2018

Jack Ma cho biết ông tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng của blockchain để giải quyết các vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cho xã hội ở tất cả các lớp – bao gồm chính phủ, doanh nghi��p và cá nhân – trong một “kỷ nguyên của dữ liệu lớn".

Công viên kỷ lục thế giớinhasangnghiep
Trang 1 của 3 trang (30 bài)123>Cuối