0_ceo-logivan-linh-pham.jpg

LOGIVAN tăng 5,5 triệu đô la Mỹ, vòng tài trợ lớn nhất mà hãng nhận được cho đến nay

11-02-2019

CEOBANK.VN - LOGIVAN có kế hoạch đầu tư vào việc thực hiện AI, phân tích dữ liệu và nguồn nhân l���c.

Công viên kỷ lục thế giớiDr Phinhasangnghiep