0_NQH_9065_copy.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tôi rất ấn tượng về những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

16-10-2017

87 nông dân Việt Nam xuất sắc là những người có ý chí quyết tâm, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng chấp nhận khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh và dám chịu trách nhiệm; luôn có ý chí khát vọng làm giàu chính đáng, khát vọng cống hiến thật nhiều cho đất nước.

Công viên kỷ lục thế giớinhasangnghiep