0_vu-tien-loc-002.jpg

Khi tư nhân đầu tư vào hàng không: Dân là người hưởng lợi nhất

23-05-2019

Việc gì tư nhân làm tốt thì để tư nhân làm, việc gì nhà nước làm tốt thì để nhà nước làm. Không nên kỳ thị, cần bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Công viên kỷ lục thế giớiDr Phinhasangnghiep