0_KLF-03298.jpg

Sếp KLF và Nông dược HAI làm Phó Tổng Giám đốc FLC AMD

06-06-2019

Tân Phó Tổng Giám đốc thường trực của FLC AMD hiện đang là Tổng Giám đốc của Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF và Phó TGĐ của Nông dược HAI. Cả AMD, KLF và HAI đều là những doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với Tập đoàn FLC.

Công viên kỷ lục thế giớiDr Phinhasangnghiep