• Trang chủ
  • Phòng thương mại và công nghiệp việt nam - CEOBank
  • > Tag
  • > Phòng thương mại và công nghiệp việt nam
0_photo153.jpg

Dự thảo Luật Chứng khoán: Hàng nghìn công ty đại chúng lo bị hủy tư cách?

18-12-2018

Hiện tại có 1954 công ty đại chúng, và có 18,4% công ty đại chúng không đáp ứng được điều kiện về vốn điều lệ quy định tại Dự thảo Luật Chứng khoán. Nếu Luật được áp dụng, các doanh nghiệp này sẽ có 2 năm để tăng vốn lên 30 tỷ đồng hoặc sẽ phải bị huỷ tư cách công ty đại chúng.

Công viên kỷ lục thế giớiDr Phinhasangnghiep