0_vu-tien-loc2.jpg

Đại biểu Quốc hội: Thời kỳ vàng của một số ngân hàng cũng rất khó khăn

18-11-2017

Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao trách nhiệm của người đứng dầu Ngân hàng nhà nước trong việc điều hành, xử lý các vấn đề nóng của ngành đặc biệt là việc xử lý nợ xấu, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng...

Công viên kỷ lục thế giớinhasangnghiep