• Trang chủ
  • Tổng giám đốc mới - CEOBank
  • > Tag
  • > Tổng giám đốc mới
4675_8_ban_giao.jpg

Một số thay đổi chức danh Tổng giám đốc tại các Tập đoàn, doanh nghiệp

05-06-2018

CEOBANK.VN - Theo sự thay đổi, ông Nguyễn Tuấn Hùng ngồi ghế Tổng giám đốc EVNNPT từ ngày 1/6.

Công viên kỷ lục thế giớinhasangnghiep
  • 0_phan-thanh-tung.jpg

    PTSC có Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc mới

    01-06-2018

    HĐQT Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, MCK: PVS) vừa ban hành Nghị quyết số 345/NQ-DVKT-HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; Quyết định số 346/QĐ-DVKT-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty và Quyết định số 347/QĐ-DVKT-HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty.