0_thai-huong.jpg

Thái Hương: Nữ doanh nhân đi đầu trong cách mạng về sữa hạt

12-03-2018

Nữ doanh nhân Thái Hương, nhà sáng lập và tư vấn của Tập đoàn TH, sau khi làm nên cuộc cách mạng sữa tươi sạch ở Việt Nam 9 năm trước đây, lại đang bắt đầu một con đường mới ở Việt Nam - con đường của sữa hạt.

Công viên kỷ lục thế giớinhasangnghiep
Trang 1 của 2 trang (13 bài)12>Cuối