0_tim-cook.jpg

CEO Tim Cook của Apple cấm con, cháu sử dụng mạng xã hội

24-01-2018

Mạng xã hội giúp mọi người trở nên gần nhau hơn, nhưng ngày càng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ đang chỉ ra những mặt trái của mạng xã hội. CEO Tim Cook vừa có thêm một bình lu��n không mấy tích cực về mạng xã hội khi cho biết sẽ cấm con, cháu của mình sử dụng mạng xã hội.

Công viên kỷ lục thế giớinhasangnghiep
Trang 1 của 2 trang (18 bài)12>Cuối