0_20150323094818-c1-book.jpg

Học tư duy từ CEO Trần Trọng Kiên và nhà sáng lập tập đoàn Daewoo để phát triển doanh nghiệp

07-08-2017

Một lãnh đạo gi���i sẽ là người làm chủ trên cánh đồng công việc của mình đồng thời tạo môi trường tự do cho các thành viên phát triển và làm chủ trên địa bàn của họ.

Công viên kỷ lục thế giớinhasangnghiep