0_phuc_long_tgmd.jpg

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore

04-05-2018

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh kinh tế mỗi nước và khu vực đang phát triển mạnh mẽ.

Công viên kỷ lục thế giớinhasangnghiep