0_apec.jpg

APEC 2017: Tuyên bố chung về thúc đẩy khởi nghiệp ở khu vực APEC

13-09-2017

Sau 2 ngày tập trung thảo luận với sự tham gia của khoảng 400 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh đã đưa ra tuyên bố chung về thúc đẩy khởi nghiệp ở khu vực APEC.

Công viên kỷ lục thế giới