0_viettel.png

Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2017 – Số 2: Viettel

15-11-2017

CEOBANK - Viettel đã phát triển thành công các dịch vụ viễn thông tại ba châu lục, châu Á, châu Phi và châu Mỹ và thu được các khoản lợi nhuận.

Công viên kỷ lục thế giớinhasangnghiep